RDA Nieuwsbrief, 26 september 2008

Update website: 'oude koeien' toch relevant?

De afgelopen maand hebben we er hard aan gewerkt om onze website te updaten: ook de adviezen van vóór 2002 zijn nu via deze site te downloaden. Onderstaand treft u de RDA adviezen aan.

Er is het afgelopen decennium veel veranderd op het gebied van de dierhouderij in Nederland. Dat betekent, dat niet alles even actueel meer is: een advies uit 1995 moet in de context van de toenmalige tijd worden bezien. Toch is een aantal stukken vandaag de dag (nog steeds of alweer) verrassend relevant. Ook zijn sommige brieven, rapporten en adviezen lezenswaardig omdat ze ontwikkelingen in bepaalde dilemma's in de dierhouderij laten zien waar we vandaag de dag nog lering uit kunnen trekken.

De volgende stukken uit de periode 1995 - 2001 brengen wij graag in het bijzonder onder uw aandacht:

  • RDA 2001/04: diertransporten
  • RDA 2001/01: agroproductieparken
  • RDA 2000/12: de Europese handel in (CITES en niet-CITES) vogels en gezelschapsdieren
  • RDA 2000/08 en 09: ingrepen bij dieren
  • RDA 1999/15: het welzijn van productiedieren
  • RDA 1999/13: castratie van varkens
  • RDA 1999/03: recreatiedieren: wie is waarvoor verantwoordelijk?
  • RDA 1998/08: antibioticumgebruik in de veehouderij
  • RDA 1998/05 en 1997/14: routinematige keizersneden bij vleeskoeien
  • RDA 1995/12: taken en verantwoordelijkheden voor diergezondheid in de veehouderij en de agroproductieketens.

Bijlagen