RDA Zienswijze Taken en verantwoordelijkheden voor diergezondheid in de veehouderij en de agroproductieketens

Naar aanleiding van overleg dat is gevoerd in zijn Afdeling gezondheidsvraagstukken over het Programmaplan “Diergezondheid in beweging” meent de Raad voor Dierenaangelegenheden aan de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij het bijgaande ongevraagde advies uit te moeten brengen.