RDA Zienswijze Antibioticumgebruik in de veehouderij

Algemeen was men van mening dat het belang van de volksgezondheid in zijn algemeenheid uitstijgt boven financieel-economische belangen van welke aard ook. Het is dit uitgangspunt dat centraal heeft gestaan in het overleg dat binnen de Raad over het Rapport is gevoerd.