RDA Zienswijze Agroproductieparken

Het Rapport “Agroproductieparken: Perspectieven en dilemma’s” van het Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster van oktober 2000. Het overleg in de Raad voor dierenaangelegenheden over dit Rapport leidde tot de volgende verwegingen (zie bijlage).