RDA Zienswijze Diertransporten

Het Verslag van de Europese Commissie over de ervaringen van de lidstaten sinds de tenuitvoerlegging van Richtlijn 95/29/EG inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer. Omtrent dit verslag heeft de Raad voor dierenaangelegenheden het volgende overwogen (zie bijlage).