RDA Zienswijze routinematige keizersneden bij vleeskoeien

Op 6 december 1996 vroeg de Directeur Landbouw aan de Raad voor Dierenaangelegenheden om advies uit te brengen aangaande het Plan van Aanpak “Terugdringen routinematig toepassen van de keizersnede in de vleesveehouderij” van de federatie Vleesveestamboeken Nederland. In zijn advies van februari 1997, concludeerde de Raad dat het voorgelegde Plan van Aanpak als ontoereikend moest worden beschouwd. Op aandringen van Uw vertegenwoordiger in de Raad, besloot de Raad zelf voorstellen te ontwikkelen. Hiertoe werd een Werkgroep ingesteld, die een nieuw Plan van Aanpak opstelde (zie bijgaand publicatie 1 en 2).