RDA Zienswijze Welzijn van productiedieren

Het verzoek van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 29 maart 1999 (kenmerk TRCJZ/1999/3506) om de gezichtspunten van de Raad voor dierenaangelegenheden kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerp-Besluit welzijn productiedieren. Naar aanleiding van bovengenoemd verzoek bijgaand de bevindingen van de Raad.