RDA Zienswijze 'Een toetsingskader voor aanwijzing van nieuwe voor productie te houden vissoorten'

Een advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden over de wijze waarop getoetst kan worden of nog niet in Nederland gekweekte vissoorten vanuit welzijnsoogpunt op aanvaarbare wijze voor productiedoeleinden gehouden kunnen worden.