Het toetsen van biotechnologische handelingen bij dieren

Bespreking van het Rapport “het toetsen van biotechnologische handelingen bij dieren”. Brief aan de Commissie Biotechnologie bij dieren.