Retourzendingen van levende dieren

Ongevraagd advies aan de Minister van Landbouw, Natuur en Visserij: Uitgangspunt van het beleid moet naar de mening van de Raad zijn dat retourzendingen van levende dieren zoveel mogelijk voorkomen moeten worden. Bij de handel in dieren tussen Lidstaten van de Europese Unie (EU) gebeurt dat al, maar in het handelsverkeer tussen Nederland en derde landen komen dergelijke retourzendingen nog teveel voor. De Raad pleit er tevens voor om goede quarantainevoorzieningen in de buurt van de plaats van binnenkomst van de dieren te behouden of ervoor te zorgen dat deze er komen.