Wintersterfte Oostvaardersplassen ’98-’99

Inhoudelijke tekst aan de minister van LNV over de wintersterfte onder de Heckrunderen in de Oostvaardersplassen in de winter van 1998-’99, waarin de Raad stelt dat ‘het experiment' in de Oostvaardersplassen is mislukt. 

De hongerdood van heckrunderen in de Oostvaardersplassen in de winter '98-'99

Brief (RDA.1999-11) aan de minister van LNV met vragen over de wintersterfte onder de Heckrunderen in de Oostvaardersplassen in de winter van 1998-’99.