Europese Commissie inzake de inrichtingseisen voor zeeschepen voor vervoer van vee

Het conceptvoorstel ziet de Raad als een adequaat instrument om de welzijnsproblemen te bestrijden. Overigens zou ook op basis van de bestaande regelgeving een strengere controle al mogelijk en gewenst zijn. De Raad betwijfelt of het juist is om dierenvervoer dat plaatsvindt in vrachtwagens of treinwagons die op schepen gestationeerd worden niet onder de richtlijn te laten vallen.