Inachtnemen dierenwelzijn, huisvestingsonderzoek in de veehouderij

Om te kunnen beoordelen of in een bepaald onderzoeksvoorstel, in het bijzonder naar huisvestingssystemen, voldoende rekening is gehouden met welzijnsaspecten, zou dat voorstel beoordeeld moeten worden aan de hand van een aantal parameters. In dit rapport worden dergelijke parameters voor de verschillende diersoorten aangegeven.