RDA Zienswijze Allergie voor dieren

Het rapport geeft een brede inventarisatie van de allergie van de mens voor het dier. Ook is een top-10 van allergieën vermeld.