Versoepeling van het verbod op het hergebruik van dierlijke eiwitten

De Raad voor Dierenaangelegenheden inventariseerde of versoepeling van het verbod op het gebruik van dierlijke eiwitten in voeders voor landbouwhuisdieren haalbaar en acceptabel of juist ongewenst is. In het antwoord zijn de voedselveiligheid, ethische, sociale, milieu- en duurzaamheidsaspecten betrokken.