RDA Zienswijze 'Inventarisatie van de stand van zaken met betrekking tot ingrepen bij pluimvee'

Naar aanleiding van het in het Ingrepenbesluit aangekondigde verbod op ingrepen per 1 september 2006, heeft de Raad de stand van zaken met betrekking tot ingrepen bij pluimvee geïnventariseerd.