RDA Zienswijze 'De rol van wild bij de insleep en verspreiding van klassieke varkenspest en mond- en klauwzeer'

In dit advies wordt in kaart gebracht welke rol wilde populaties evenhoevigen kunnen spelen bij de insleep en verspreiding van besmettelijke aangifteplichtige dierziekten zoals klassieke varkenspest (KVP) en mond- en klauwzeer (MKZ).