RDA Zienswijze 'Het beleidsvoornemen diervoeder'

De Raad is van mening dat het een goede zaak is dat de verschillende onderdelen van het productieproces van diervoeders nader zijn onderzocht en dat er regels worden gesteld. Er zijn grote risico’s gelopen en het is een goede zaak dat deze worden beperkt. In het Advies wordt in de Inleiding gesteld dat “volstrekte betrouwbaarheid” van dierlijke produkten als onderdeel van het voedselpakket noodzakelijk is. De Raad is van mening dat dit streven naar volstrekte betrouwbaarheid te ver gaat.