De Raad onderschrijft het standpunt van de KNMvD inzake de castratie van varkens

De Raad onderschrijft het standpunt van de KNMvD dat de huidige praktijk van onverdoofd, chirurgisch castreren van varkens op termijn moet worden uitgebannen. Eveneens onderschrijft de Raad dat chirurgisch castreren onder verdoving geen haalbaar alternatief is. Ook het standpunt van de KNMvD dat de immunocastratie van varkens als uiteindelijke oplossing moet worden afgewezen, wordt door de Raad gedeeld.