RDA Zienswijze 'Minimum welzijnseisen tijdens bestrijdingscampagnes'

De Raad adviseert welke dierenwelzijnseisen tijdens bestrijdingscampagnes van (aangifteplichtige besmettelijke) dierziekten zoals varkenspest en mond- en klauwzeer minimaal gehandhaafd moeten worden. Deze eisen zijn geformuleerd voor vleeskalveren, vleesstieren, melkgevend vee, nuchtere kalveren, schapen, geiten, vleesvarkens en fokvarkens.