Doden van vissen

Reactie op het rapport "Doden van vissen: literatuurstudie en praktijkobservaties" van het RIVO-DLO: De Raad waardeert de kwaliteit en de objectiviteit van het rapport. De conclusies en aanbevelingen van het rapport worden in het algemeen onderschreven. Op een aantal punten wenst de Raad echter nog in het bijzonder in te gaan.