Dierziektebestrijding in de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren (GWWD)

Standpunten van de Raad ten aanzien van het voorstel van wet houdende de wijziging van de GWWD van juli 1999, betrekking hebbende op de georganiseerde dierziektebestrijding.