RDA Zienswijze One Health een afwegingskader voor beleidsbeslissingen

Maak beslissingen over One Health vraagstukken transparant en concreet. Dat adviseert de Raad voor dierenaangelegenheden (RDA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Consistente en transparante besluitvorming

De RDA hecht grote waarde aan consistente en transparante besluitvorming over welzijn, (inclusief gezondheid) van dieren. Om deze afweging vorm te kunnen geven is het afwegingskader ‘One Health’ opgesteld. In dit kader krijgen alle waarden rond de gezondheid van mens, dier en ecosysteem een plaats. De RDA nodigt anderen van harte uit om het kader aan te vullen met informatie uit hun vakgebied.

Over het belang van de verschillende waarden en belangen (bijvoorbeeld over dierenwelzijn in relatie tot volksgezondheid) doet de RDA geen uitspraken; belangrijk is dat alle in de zienswijze genoemde aspecten in een besluit zichtbaar betrokken worden.

De Raad heeft de zienswijze 'One Health' op 11 januari 2016 aan de Staatssecretaris van Economische Zaken aangeboden. Deze zienswijze treft u in de bijlage aan.

Update 10-03-2016: Staatssecretaris van Economische Zaken gaat het afwegingskader RDA gebruiken.

De staatssecretaris vindt het afwegingskader nuttig om een beleidsbeslissing transparanter te maken en het helpt naar zijn mening zowel in de afweging rondom een beslissing, als bij het betrekken van stakeholders, als in de communicatie met de samenleving of sector over deze beslissing. Lees onderstaand de volledige reactie van de Staatsecretaris, mede namens de minister van VWS mevrouw Schippers.