Startnotitie forum One Health

One Health betekent dat de gezondheid van mens, dier en ecosysteem een geheel vormen en om een geïntegreerde benadering vragen, zodat voor het geheel een optimale situatie wordt bereikt.

De RDA is gestart met een zienswijze over de invloed van het One Health concept op de gezondheid en welzijn van het dier.