RDA Zienswijze Leidraad Grote Grazers

Reactie op de Leidraad Grote Grazers van de staatssecretaris van LNV. De Raad stemt in met de Leidraad en benadrukt nogmaals de noodzaak van monitoring van de diergezondheidsstatus.