Zorgplicht voor Natuurdieren

"Ik vind de zienswijze waardevol. Het biedt een bruikbaar kader voor eigenaren en beheerders om besluiten te nemen die het welzijn van in het wild levende dieren aangaan." schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

In deze brief geeft zij haar lovende reactie over de zienswijze Zorgplicht Natuurlijk Gewogen van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Zij constateert dat de maatschappelijke belangstelling voor het welzijn van wilde dieren - zoals de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen, de edelherten in het Oostvaardersplassengebied en de op Texel gestrande bultrugwalvis - groot is. Het bij elkaar brengen van de dierenwelzijnsbenadering en de in het natuurbeheer gebruikelijke ecologische benadering ziet de staatssecretaris als een noodzaak en een uitdaging. Deze zienswijze kan daarbij een belangrijke rol spelen.

De staatssecretaris zegt toe de zienswijze te gebruiken waar dat voor haar beleid van toepassing is, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van de nieuwe Natuurvisie en bij het Protocol voor gestrande zeezoogdieren.

De Raad voor Dierenaangelegenheden verwacht dat de zienswijze ook van nut kan zijn voor de nieuwe Wet Natuur, de discussie over de jacht in Nederland en de besluitvorming inzake de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen.