RDA Zienswijze Winstgevend Welzijn! Marktwerking als motor voor meer Dierenwelzijn in de veehouderij.

De RDA laat zien waarom en hoe marktwerking als belanrijkste driver voor duurzame dierenwelzijnverbeteringen in de veehouderij ingezet moet worden. Deze zienswijze bevat aanbevelingen voor de ketenpartijen in de agrofoodsectoren én aanbevelingen voor de overheid, want: 'via marktwerking regelen' is iets anders dan 'aan de markt laten'!