Draaiboeken voor dierziekten

Ongevraagd advies aan de Minister van Landbouw, Natuur en Visserij over de, door de Europese Unie (EU) voorgeschreven, draaiboeken voor de bestrijding van besmettelijke dierziekten. Dit advies heeft met name betrekking op situaties waarbij naar de mening van de Raad in het kader van bovengenoemde draaiboeken tot noodvaccinatie zou moeten worden overgegaan.