RDA Zienswijze 'huisvestings- en verzorgingsnormen van kalkoenen'

Op 24 september 1998 verzocht de Directeur Landbouw van het ministerie LNV aan de Raad voor dierenaangelegenheden (RDA) om een streefbeeld op te stellen voor de kalkoenhouderij op het primaire bedrijf. Met het oog hierop werd de Werkgroep kalkoenhouderij ingesteld. Voordat deze Werkgroep met haar werkzaamheden aanving is door het Bureau van de Raad aan het Informatie- en Kenniscentrum Landbouw verzocht een startnotitie op te stellen (zie bijgaand). De aanbevelingen van de raad treft u in de bijlage aan.