RDA Zienswijze Onder Voorwaarden Houden van Dieren

De staatssecretaris van Economische Zaken vroeg de RDA in 2013 om de randvoorwaarden aan te geven waar­onder bepaalde diersoorten als gezelschapsdier gehou­den kunnen worden.

De raad concludeerde dat met de toen beschikbare gegevens die voorwaarden niet ver­antwoord konden worden geformuleerd, en adviseerde een route om de nodige informatie te kunnen oogsten. Inmiddels heeft de staatssecretaris mede op basis van de inbreng van de RDA de eerste huisdierenlijst gepu­bliceerd.

Wij hopen met het uitbrengen van deze samenvatting de verspreiding van die zienswijze in brede kring te stimuleren.