Streefbeeld huisvesting en verzorging van runderen ouder dan zes maanden

Dit advies heeft betrekking op melkvee, jongvee boven de zes maanden, zoogkoeien en vleesstieren. Voor elke sector wordt een afzonderlijk streefbeeld geschetst. Het streefbeeld geeft een beschrijving van het vereiste minimum welzijnsniveau gerelateerd aan huisvesting en verzorging. Het streefbeeld is een haalbaar niveau, geen ideaalbeeld. In het streefbeeld wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan noodzakelijke verbeteringen bij knelpunten, voorts worden grenzen aangegeven die onder invloed van het welzijn bedreigende ontwikkelingen niet overschreden mogen worden.