RDA Zienswijze 'Wintersterfte 2004-2005 van grote grazers in de Oostvaardersplassen'

De Raad voor Dierenaangelegenheden gaat in dit advies in op de verhoogde wintersterfte van de edelherten, Heckrunderen en Konikpaarden in de Oostvaardersplassen in de winterperiode 2004-2005.