Fokken met recreatiedieren

Rapport op verzoek van het Ministerie van LNV. De Raad is van mening dat het rapport een reeds jaren slepende problematiek bespreekbaar maakt en een belangrijke bijdrage zal kunnen leveren aan een gezamenlijke aanpak door betrokken rasverenigingen, koepelorganisaties, andere maatschappelijke organisaties en de overheid.