Wijziging van de Regeling agressieve dieren (RAD)

Reactie van de Raad op de conceptregeling tot wijziging van de RAD: De Raad is met de minister van LNV van mening, dat de problematiek van agressief gedrag van honden noodzaakt tot ingrijpen.

Aanpak van de hand gewezen

De aanpak die door de minister wordt voorgesteld wordt echter door vrijwel alle leden van de Raad van de hand gewezen. De Raad is daarom niet ingegaan op de vormgeving van de conceptregeling, maar heeft zich geconcentreerd op zijn argumenten tegen het voorstel en op de voorhanden zijnde alternatieven. De Raad bepleit tevens een algehele, verplichte I & R voor honden.