RDA Zienswijze 'Criteria voor dodingsmethoden voor paling en meerval'

Het doden van vissen is niet wettelijk geregeld. Deze leemte in de wetgeving dient te worden ingevuld omdat vissen net als andere gewervelde dieren pijn, angst en stress kennen. De Raad voor Dierenaangelegenheden heeft daarom criteria, waaraan het doden van paling en meerval zou moeten voldoen opgesteld.