Het Rapport “Antimicrobiële groeibevorderaars” van de Gezondheidsraad

Verslag van overleg in de Raad n.a.v. het rapport: de Raad is unaniem van mening dat het belang van de volksgezondheid uitstijgt boven financieel-economische belangen van welke aard ook. Met betrekking tot het gebruik van antimicrobiële middelen als groeibevorderaar is de Raad van mening dat deze te veelvuldig gebruikt worden in de Nederlandse veehouderij en onderschrijft de Raad de mening van de Gezondheidsraad dat dit gebruik dient te verminderen. De discussie in de Raad ging voornamelijk over de mate waarin het gebruik diende te verminderen en de wijze waarop dit gerealiseerd zou kunnen worden.