RDA Zienswijze 'Negatief- en positieflijst voor zoogdieren en vogels ter invulling van Art. 33 van de GWWD'

In dit advies geeft de Raad voor Dierenaangelegenheden aan welke zoogdier- en vogelsoorten al dan niet gehouden kunnen worden conform door de Raad opgestelde criteria.