Terugdringen routinematig toepassen van de keizersnede in de vleesveehouderij

Plan van Aanpak opgesteld door de Raad, met begeleidende brief aan de minister van LNV.