RDA zienswijze Ruimings- en vaccinatiebeleid bij uitbraken van dierziekten

Raad voor Dierenaangelegenheden ziet ruimte voor verbeteren van dierziektebestrijding

Minder ruimingen, meer preventie

Uitbraken van vogelgriep komen de laatste jaren steeds vaker voor en het besmettingsgevaar neemt toe. Daardoor zijn er meer ruimingen en is er meer maatschappelijke onrust. Daarom moeten overheid en bedrijfsleven opnieuw kijken naar de manier waarop in ons land dierziekten worden bestreden, met als resultaat meer aandacht voor het voorkómen van ziekte-uitbraken en minder ruimingen. Daarnaast zijn transparantie en zorg voor goede publieksvoorlichting over de aanpak van besmettingen gewenst.