Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over zienswijze RDA

Op 26 maart 2019 informeerde minister Carola Schouten de Tweede Kamer over een tweetal zaken met betrekking tot de preventie en bestrijding van besmettelijke dierziekten. Namelijk de roadmap strategische aanpak vogelgriep en de RDA zienswijze 'Ruimings- en vaccinatiebeleid bij uitbraken van dierziekten (17 september 2018)'. De minister erkent de knelpunten die de RDA schetst en kan zich vinden in de aanbevelingen van het rapport.

Bijgaand treft u de brief van de minister aan.