RDA Zienswijze Grip op Ingrepen

In de zienswijze Grip op Ingrepen presenteert de Raad het afwegingskader voor ingrepen bij dieren. Ingrepen zijn veranderingen aan het dier zoals snavelkappen, leewieken en staartencouperen, maar ook tatoeëren, vriesbranden, (routinematige) keizersneden en castraties. De Raad heeft een model ontwikkeld waarmee op consistente en transparante wijze de afweging kan worden gemaakt om een ingreep wel of niet toe te laten. Deze zienswijze is geschreven op verzoek van Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. Zij heeft de zienswijze gebruikt voor de afwegingen m.b.t. ingrepen die zij maakt in haar Beleidsbrief Dierenwelzijn (4 oktober 2013). De RDA-zienswijze werd met deze Beleidsbrief naar de Tweede Kamer gestuurd.