RDA Zienswijze Welzijn Gezelschapsdieren

Naar aanleiding van de Werkconferentie Gezelschapsdieren (2004) werd op initiatief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het Forum Welzijn Gezelschapsdieren opgericht. Het Forum valt onder verantwoordelijkheid van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Het Actieplan beschrijft de doelstellingen van het Forum en geeft aan hoe de overheid en de gezelschapsdierensector kunnen samenwerken aan verbetering van het welzijn van gezelschapsdieren.