Ritueel slachten

Advies aan de Minister van Landbouw, Natuur en Visserij met betrekking tot het ontwerp-Besluit ritueel slachten: de Raad kan in algemene zin instemmen met een accentverschuiving van middelenvoorschriften naar doelvoorschriften, maar plaatst diverse inhoudelijke kanttekeningen bij dit ontwerp-Besluit.