RDA Zienswijze Natuurlijk gedrag van Varkens

De Raad voor Dierenaangelegenheden gaat in dit advies in op de vraag welke belemmeringen er bestaan voor varkens in de huidige professionele houderij om hun natuurlijke gedrag uit te kunnen voeren.