RDA Zienswijze Europees welzijnsbeleid voor gezelschapsdieren

Op welke wijze kan Nederland het welzijnsbeleid voor gezelschapsdieren op Europees niveau bevorderen? Dit advies gaat in op het bestaande politieke en maatschappelijke draagvlak in de lidstaten van de Europese Unie en op de vraag of het Europese verdrag voldoende juridische aanknopingspunten biedt voor harmonisatie.