Het doden van dieren

Reactie op het voorstel voor invulling van Art. 43 Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren (GWWD): de Raad kan in grote lijnen instemmen met het voorgestelde afwegingskader en met de daaraan gegeven invulling, maar heeft een aantal duidelijke kanttekeningen daarbij.