Doden van dieren

Advies aan de minister van LNV met betrekking tot het ontwerp-Besluit doden van dieren (augustus 1996). De Raad doet diverse aanbevelingen.