Draaiboeken besmettelijke dierziekten (MKZ en NCD/AI)

De Raad is van mening dat beide draaiboeken fundamentele onvolkomenheden bevatten en integraal herschreven zullen (moeten) worden. De Raad dringt aan op spoed en zorgvuldigheid.