Varkensvloeren

Advies aan de Directeur van de Veterinaire Dienst met betrekking tot de eisen die (ingevolge het Varkensbesluit) uit het oogpunt van welzijn moeten worden gesteld aan vloeren waarop varkens worden gehouden.

Advies aan de Directeur van de Veterinaire Dienst met betrekking tot de eisen die (ingevolge het Varkensbesluit) uit het oogpunt van welzijn moeten worden gesteld aan vloeren waarop varkens worden gehouden.