RDA Zienswijze Zichtbaar Beter - De rol van de dierenarts voor het algemeen belang

Een dierenarts maakt niet alleen zieke dieren beter. Dierenartsen hebben ook een belangrijke rol bij het bewaken van dierenwelzijn, voedselveiligheid en volksgezondheid. Dit zijn taken in het algemeen belang; het gaat om het bewaken van veiligheden, normen en waarden die in de maatschappij belangrijk gevonden worden. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vroeg de Raad te kijken naar de positie van de dierenarts.

Aan de orde kwamen de volgende specifieke vragen:

Hoe kan de rol van de dierenarts voor het algemeen belang versterkt worden? De dierenarts dient onafhankelijk te zijn om een autoriteit te kunnen zijn; welke partijen moeten welke middelen inzetten om die onafhankelijkheid te kunnen borgen?